Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące

Oferta / Szkolenia laboratoria badawcze i wzorcujące
Kliknij i wypełnij krótki formularz, aby zgłosić się na szkolenie. ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę - podaj swój e-mail i subskrybuj nasz newsletter.

Podaj swój e-mail:

*Podaj swój e-mail ponownie i kliknij "WYPISZ", jeśli chcesz zrezygnować z subskrybcji.

Tutaj można wpisać tekst nad tabelką

Temat szkoleniaWykładowcaMiejsceDataCena
szkolenia
(netto)
KOD
szkolenia
Wymagania dla metod pomiarów czynników chemicznych w powietrzu środowiska pracyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa23.05.2018480.0005/31/01/18
Wymagania dla metod pomiarów czynników chemicznych w powietrzu środowiska pracyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław13.11.2018480.0011/31/02/18
Wykonywanie analiz w olejach opałowych – szkolenie doskonalące techniki badawczePiotr JanochaWrocław28.09.2018480.0009/33/01/18
Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych. Wybór, szkolenie i monitorowanie zespołu do oceny sensorycznej. Rodzaje metod stosowanych w ocenie sensorycznej. Walidacja metod sensorycznych i sterowanie jakościąMarta PstrzochWarszawa19.04.2018480.0004/08/01/18
Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych. Wybór, szkolenie i monitorowanie zespołu do oceny sensorycznej. Rodzaje metod stosowanych w ocenie sensorycznej. Walidacja metod sensorycznych i sterowanie jakościąMarta PstrzochWrocław28.09.2018480.0009/08/02/18
Walidacja i szacowanie niepewności pobierania próbek wody, ścieków, osadów i gleb w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2Doświadczony wykładowca, praktykWrocław24.05.2018480.0005/29/01/18
Walidacja i szacowanie niepewności pobierania próbek wody, ścieków, osadów i gleb w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2Doświadczony wykładowca, praktyk Warszawa04.10.2018480.0010/29/02/18
Walidacja badań sensorycznychDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa12.04.2018480.0004/17/01/18
Walidacja badań sensorycznych Doświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa16.10.2018480.0010/17/02/18
W świecie analizy sensorycznej żywności. Od utworzenia panelu sensorycznego do akredytacji. Rola Lidera panelu sensorycznegoMarta PstrzochWarszawa26.04.2018480.0004/10/01/18
W świecie analizy sensorycznej żywności. Od utworzenia panelu sensorycznego do akredytacji. Rola Lidera panelu sensorycznegoMarta PstrzochWrocław12.06.2018480.0006/10/02/18
W świecie analizy sensorycznej żywności. Od utworzenia panelu sensorycznego do akredytacji. Rola Lidera panelu sensorycznegoMarta PstrzochWrocław19.11.2018480.0011/10/03/18
Szacowanie niepewności w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnychDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa09.04.2018480.0004/24/01/18
Statystyka dla „nie” metrologówDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław10.04.2018480.0004/05/01/18
Statystyka dla „nie” metrologówDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław19.09.2018480.0009/05/02/18
Statystyka dla „nie” metrologówDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa05.12.2018480.0012/05/3/18
Ryzyko – wpływ niepewności na celeDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa24.10.2018480.0010/40/01/18
Ryzyko – wpływ niepewności na celeDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa07.12.2018480.0012/40/01/18
Rola i zadania kierownictwa w laboratorium akredytowanymDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław28.09.2018480.0009/38/02/18
Rola i zadania kierownictwa w laboratorium akredytowanymDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław04.12.2018480.0012/38/02/18
Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznejJózef RzepaWrocław05.06.2018480.0006/21/01/18
Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznejJózef RzepaWarszawa04.12.2018480.0012/21/02/18
Praktyczne podejście do oznaczania metali w osadzie ściekowym i glebie - metoda FAASDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa17.05.2018480.0005/23/01/18
Praktyczne podejście do oznaczania metali w osadzie ściekowym i glebie - metoda FAASDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław13.11.2018480.0011/23/02/18
Potwierdzenie (walidacja/sprawdzenie) metod mikrobiologicznych, serologicznych, molekularnych dla żywności, wody, materiału biologicznego, próbek środowiskowych z uwzględnieniem różnych technikDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa16.10.2018480.0010/27/01/18
Potwierdzanie metod badawczych mikrobiologicznych, molekularnych i zapewnienie jakości na podstawie CRMDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa19.09.2018480.0009/25/01/18
Pomiary emisji gazów - najczęściej spotykane problemyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław27.06.2018480.0006/14/01/18
Pomiary emisji gazów - najczęściej spotykane problemyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław09.10.2018480.0010/14/02/18
Podstawy techniki smarowniczej - klasyfikacje lepkościowe i jakościowe olejów smarnych i smarów plastycznych wraz z prezentacją najnowszej aparatury analitycznejPiotr JanochaWrocław12.06.2018480.0006/34/01/18
Pobieranie próbek wody, ścieków, osadów ściekowych, gleb i odpadów - najczęstsze problemyZbigniew WalaszczykWarszawa12.06.2018480.0006/28/01/18
Pobieranie próbek wody, ścieków, osadów ściekowych, gleb i odpadów - najczęstsze problemyZbigniew WalaszczykWrocław15.10.2018480.0010/28/02/18
Pobieranie próbek czynników chemicznych na stanowiskach pracyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa12.06.2018480.0006/32/01/18
Pobieranie próbek czynników chemicznych na stanowiskach pracyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław16.10.2018480.0010/32/02/18
Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wodyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa09.05.2018480.0005/03/01/18
Oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wodyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław20.09.2018480.0009/03/02/18
Ocena sensoryczna wody - praktyczna realizacja badańDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa24.04.2018480.0004/37/01/18
Ocena sensoryczna wody - praktyczna realizacja badańDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa04.10.2018480.0010/37/02/18
Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki chemiczne w świetle zmian w wykazie NDSMałgorzata Kupczewska DobeckaWrocław05.06.2018480.0006/06/02/18
Nowelizacja dokumentu EA-4/09 (2017) „Akredytacja laboratoriów badań sensorycznych” – jakie zmiany wprowadza w podejściu do wymagań akredytacyjnych?Doświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa02.10.2018480.0010/18/02/18
Nowe wymagania dla producentów żywności w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017r. ustanawiającego środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywnościDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa04.10.2018480.0010/19/02/18
Nowe wymagania dla producentów żywności w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiającego środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywnościDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa08.06.2018480.0006/19/01/18
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 - nowe wydanie - wprowadzenie do normyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław15.03.2018480.0003/11/01/18
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 - nowe wydanie - wprowadzenie do normyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław05.06.2018480.0006/11/03/18
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 - nowe wydanie - wprowadzenie do normyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWrocław20.09.2018480.0009/11/04/18
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 - nowe wydanie - wprowadzenie do normyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa09.10.2018480.0010/11/05/18
Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego a spójność pomiarowa w badaniach mikrobiologicznychDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa08.06.2018480.0006/26/01/18
Metody spektrofotometryczne – kompendium wiedzyDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa27.09.2018480.0009/15/01/18
Metody klasyczne kontra metody testowe w badaniach spektrofotometrycznych wódDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa15.03.2018480.0003/01/01/18
Metody klasyczne kontra metody testowe w badaniach spektrofotometrycznych wódDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa12.06.2018480.0006/01/02/18
Metody klasyczne kontra metody testowe w badaniach spektrofotometrycznych wódDoświadczony wykładowca, praktyk i auditorWarszawa04.12.2018480.0012/01/04/18

* Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały, obiad, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

Opcje rabatów za udział w szkoleniach:

  Opcja     Rabat     Cena zł/os netto  
  Pierwsza osoba     0     480,-  
  Druga i kolejne osoby     -80zł/os     400,-  

 

 

Powyższe ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

 

Istnieje możliwość wystawienia osobnej faktury za noclegi. Zwolnienie z VAT nie dotyczy noclegów.